Emil Sjögren Tänd Stjärnor! / Light up the stars!

In Classics, Songs, Songs in Swedish by Vogler & Lindqvist0 Comments

Tänd Stjärnor! lyrics by Jane Gernandt Claire

När mötets timma är inne ville jag hölja mitt hår
i skugga och dunkel, käre, då till dig jag går
jag ville hölja mitt hjärta i sorgedok så att matt det slår
i mitt bröst. Och jag längtar! Fräls mig från rädslans natt.
Fräls mig, o fräls mig, käre, jag kan inte se för gråt
Kappan fastnar i törne och min kjol blir våt.
Ibland tar jag miste om vägen, jag vandrar en villsam stig
Tänd stjärnor över mitt huvud, käre, jag går till dig!
När mötets timma är inne, ville jag höja mitt hår
skugga och dunkel, käre, då till dig jag går.

Light up the stars! translation by Hélène Lindqvist

In the hour of our meeting I will cover my hair
in shade and darkness, my love, when I go to you.
I want to dress my heart in mourning to dim its beat
in my breast. And I yearn! Deliver me from the night of fear.
Deliver me, O, deliver me my love, I cannot see for tears
My coat gets stuck in thornes and my skirt gets wet
Sometimes I take a wrong turn and walk a strange path
Light up the stars over my head, my love, I go to you!
In the hour of our meeting I will cover my hair
in shade and darkness, my love, when I go to you.

Learn about Emil Sjögren here.

(Visited 256 times, 1 visits today)

Leave a Comment