Lars-Erik Larsson Serenad / Serenade

In Classics, Songs, Songs in Swedish by Vogler & Lindqvist0 Comments

 Serenad   lyrics by Hjalmar Gullberg

Jag är höstens vind som plockar ner kastanjeblad
Jag har sökt din gata för att sjunga serenad
Månens lykta hänger tänd och lyser mitt bestyr
Jag skall inte föreslå dig några äventyr
Eller söka vinna dig med lätt galanteri
Jag är den som kommer när din sommar är förbi
Jag är den som kommer när ej mer du bjuds till dans
Jag är den som kommer när ditt hår fått silverglans
Hädanefter stämmer jag för dig mitt instrument
Komm och öppna fönsterluckan, hjärtevän, på glänt

Serenade  translation by Hélène Lindqvist

I am the autumn wind  picking down the chestnut leaves
I have sought out your street to sing a serenade
The moon lantern hangs lit and shines on my affairs
I won’t propose any adventures
or try to win you over with easy gallantry
I’m the one who comes when your summer is gone
I’m the one who comes when you’re not invited to dance
I’m the one who comes when your hair shines with silver
From now on I’ll tune my instrument for you
Come and open the window, sweetheart, just a little bit

Learn about Lars Erik Larsson here.

(Visited 622 times, 1 visits today)

Leave a Comment