Gunnar de Frumerie Det blir vackert där du går / There is beauty where you walk

In Classics, Songs, Songs in Swedish by Vogler & LindqvistLeave a Comment

Det blir vackert där du går  by Pär Lagerkvist

Det blir vackert där du går
marken, stigen,
stranden som du följer,
allt tycks ljusna, glädjas,
allt som ser dig.

Kan väl jorden glädjas
för att någon stiger på den,
trampar på den,
en som den älskar?

Fråga inte mig.
Jag ser blott skenet,
hur det dröjer kring dig,
svävar över marken,
som om jorden log.

Stig på den,
som gläds att se dig lycklig.
Blott inte hårt,
Som om du visste
att du var älskad.

There is beauty where you walk  translation by Hélène Lindqvist

There is beauty where you walk
the ground, the path;
the shore you are following
all seem to enlighten, to delight,
all that sees you.

Can the earth rejoice
when someone walks on her,
steps on her,
someone she loves?

Don’t ask me.
I only see the glow,
how it stays around you,
floats over the ground,
as if the earth smiled.

Step on the one,
who delights in
seeing you happy.
Just not hard,
as if you knew,
you were loved.

Learn more about Gunnar de Frumerie here.

(Visited 1,659 times, 1 visits today)

Leave a Comment