Emil Sjögren Du skulle få vad allra fagrast sänder / You should have all the beauty

In Classics, Songs, Songs in Swedish by Vogler & LindqvistLeave a Comment

Du skulle få vad allra fagrast sänder
lyrics by Jane Gernandt Claire

Du skulle få vad allra fagrast sänder
den solskens klara maj
om mina händer blott kunde gripa
allt det överflöd av doft och skimmer
som min ungdom bjöd
när i en vårnatts långa, ljusa vaka
en lönn sin rikedom av blom fick skaka
över de stigar dit jag styrt min gång
och där den svala luften blev till sång
som om en dämpad kör av näktergalar
fyllt fantasiens alla slott och salar
och sjungit sakta ifrån rosensnår
som all den ljuva lycka som blev vår

You should have all the beauty translation by Hélène Lindqvist

You should have all the beauty
of clear and sunny may
if my hand could only grasp
the abundance of scent and shimmer
offered by my youth
When in the light wake of a spring night
a maple tree shakes its flowery treasure
over the paths where I walk
and where the cool air turns to chanting
as if a hushed choir of nightingales
filled all the castles and rooms of fantasy
and slowly sung from a rose-bush
about the sweet bliss that were ours.

Learn about Emil Sjögren here.

(Visited 224 times, 1 visits today)

Leave a Comment