Agathe Backer-Gröndahl Lyse Nætter / Light nights

In Classics, Songs, Songs by Female composers, Songs in Danish by Vogler & Lindqvist0 Comments

Lyse Nætter lyrics by Henrik Drachmann

Paa Stranden skælver ej det mindste Blad;
Her ruller Søen sølvblank ud sit Bad,
Og Solnedgangen lejrer sig derover.
I Himlen smeltes ind de bløde Vover,
Du skuer mod uendelige Sletter
Af Barndomsminder uden mørke Pletter,
Vemodig glad: –
De lyse- Nætter, ak de lyse Nætter!

Light nights translation by Hélène Lindqvist

On the strand not even the smallest leaf stirs
the sea rolls silvery out of its bath
And the sunset lays itself over all
Thy sky melts into the waves
You gaze towards eternal plains
of childhood memories without dark patches
Happy in a melancholy way
The light nights, oh, those light nights!

Learn about Agathe Backer-Gröndahl here.

(Visited 362 times, 1 visits today)

Leave a Comment